Документи

Вијести

Сервисне информације за 24. јул 2017. године

21.07.2017

Прекиди испоруке воде:

Вријеме без испоруке воде: од 09:00 до 14:30 часова
 

(Извор: А.Д. „Водовод и канализација“)


Прекиди испоруке електричне енергије:

Електроенергетски објекат

 

Подручје без напајања

 

Вријеме прекида испоруке

Почетак

   Завршетак

ТС Батковић Марићи

Један НН излаз према Остојићеву

08:30

14:00

ТС Сјеме

Дио ул.Шабачких Ђака,

8:00

14:00

ТС Гајеви 3

Један НН излаз

11:00

13:00

ТС Пучиле-Пухаре

Један НН излаз према школи.

08:00

11:00

ТС Борик

НН излаз према Цркви

Доњи Жабар

08:00

09:00

ТС Стевановићи 2

НН излаз Туваљевићи

Доњи Жабар

10:00

14:30

ТС Подгора Ракићи

Нн излаз Бусија

8:00

13:30

(Извор: ЗЕДП "Електро-Бијељина")