Документи

Планска документа

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину
0.54 MB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина
0.64 MB
Стратегија развоја туризма Града Бијељина 2012-2107. година
1.79 MB
Акциони план за борбу против корупције у локалној управи Града Бијељина 2015-2018.
1.07 MB
План изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2015. годину
3.68 MB
План енергетског развоја Бијељина-Богатић
7.24 MB
Општински план управљања отпадом Бијељина 2011-2016.
1.63 MB
Акциони план запошљавања Града Бијељина за 2015. годину
0.47 MB
Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина
2.87 MB