Get Adobe Flash player

Strategija komunikacije sa građanima


Funkcionisanje lokalne samouprave u direktnoj je vezi sa brojem stanovnika i zaposlenih u jedinstvenom organu uprave, koji uglavnom rade u direktnom kontaktu sa građanima.

U svom radu opštinski organi uprave posebnu pažnju posvećuju informisanju građana o svim aktivnostima i planovima Opštine i dvosmjernoj komunikaciji sa građanima u cilju prepoznavanja njihovih potreba i postušanju u skladu s njima.

U svrhu što kvalitetnije koumnikacije sa građanima, opštinska uprava je uvela niz mehanizama koji olakšavaju i pojednostavljuju tu komunikaciju, a rad organa opštinske uprave čine transparentnim i otvorenim za javnost.

Sve aktivnosti na ovom polju se sprovode u skladu sa Strategijom komunikacije sa građanima donesenom 2007. godine, nakon niza konsultacija organa opštinske uprave sa građanima i njihovim udruženjima, medijima, interesnim grupama, međunarodnim organizacijama... Dokumenti


  Opština Bijeljina - Strategija komunikacije sa građanima ()

Pitajte Načelnika?