Get Adobe Flash player

MJESNE ZAJEDNICE


Na teritoriji grada Bijeljine postoji 13 gradskih i 55 seoskih mjesnih zajednica.

 

Za stručne i administrativne poslove

 • vezane za rad i poslove mjesnih zajednica u grada Bijeljine
 • vezane za uspostavljanje široke saradnje sa organima, organizacijama i udruženjima na području mjesnih zajednica, u cilju rješavanja pitanja od opšteg interesa, a posebno na rješavanju pitanja komunalne infrastrukture: putne mreže, vodovodne mreže, javne rasvjete, održavanja i izgradnje objekata za društvene namjene (domovi kulture, ambulante, pošte i dr.) i
 • druge poslove koji mu se stave u djelokrug rada

nadležan je Odsjek za poslove mjesnih zajednica.

Poslovi stručne i administrativno-tehničke podrške u radu mjesnih zajednica, u okviru Odsjeka za poslove mjesnih zajednica, izvršavaju se u sledećim mjesnim kancelarijama:

 • Mjesna kancelarija Trnjaci za područje mjesnih zajednica: Dvorovi, Trnjaci, Kriva Bara, Međaši, Dazdarevo, Brodac, Velino Selo i Balatun
  Koordinator: Goran Radić
  Telefon: 055 330 425

   
 • Mjesna kancelarija Velika Obarska za područje mjesnih zajednica: Velika Obarska, Crnjelovo Donje, Crnjelovo Gornje, Batković, Ostojićevo i Gradac
  Koordinator: Stanko Bajić
  Telefon: 055 383 510
 • Mjesna kancelarija Glavičice za područje mjesnih zajednica: Glavičice, Ruhotina, Johovac, Batar, Banjica, Bjeloševac i Čengić
  Koordinator: Službenik
  Telefon: 055 551 090

   
 • Mjesna kancelarija Janja za područje mjesnih zajednica: Janja, Obrijež, Modran, Gornji Kojčinovac, Čardačine i Ljeskovac
  Koordinator: Svjetlana Elez, Ismet Sofić
  Telefon: 055 545 102

   
 • Mjesna kancelarija Donji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Donji Dragaljevac, Donja Čađavica, Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Vršani, Novi, Donja Bukovica i Piperci
  Koordinator: Milan Bujinović
  Telefon: 055 310 520

   
 • Mjesna kancelarija Gornji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Gornji Dragaljevac, Gornja Čađavica, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica, Srednja Čađavica i Srednji Dragaljevac
  Koordinator: Zoran Jocić
  Telefon: 055 373 440

   
 • Mjesna kancelarija Suvo Polje za područje mjesnih zajednica: Suvo Polje, Donji Zagoni i Kovačići
  Koordinator: Raco Marjanović
  Telefon: 055 325 004

   
 • Stručni i adminstrativno-tehnički poslovi za potrebe ostalih mjesnih zajednica obavljaju se u sjedištu Administrativne službe.

Na čelu mjesnih zajednica nalaze se predsjednici mjesnih zajednica koji ovaj posao obavljaju volonterski:
 

  Naziv
mjesne zajednice
Predsjednik
mjesne zajednice
Broj telefona
1 Amajlije Dragan Stevanović 065 493 914
2 Balatun Miodrag Arsenović 065 905 807
3 Banjica Milorad Stojanović 065 539 202
4 Batar Mihajlo Bobar 065 670 877
5 Batković Ostoja Nikolić 065 525 838
6 Bjeloševac Slaviša Jovanović 065 655 393
7 Bogdanovići Milorad Panić 055 207 836
8 Brijesnica Mikić Milenko 065 602 745
9 Brodac Vladan Panić 065 628 142
10 Bukovica Gornja Obren Simić 055 387 043
11 Bukovica Donja Stanko Radovanović 065 591 894
12 Velika Obarska Nikola Mijajlović 065 664 930
13 Velino Selo Gavrilo Lukić 065 564 685
14 Veljko Lukić Đorđe Mićić 065 589 715
15 Vršani Nemanja Nikolić 065 604 867
16 Vuk Karadžić Radislav Stevanović 065 942 791
17 Galac Aleksandar Ranković 065 670 298
18 Glavičice Bogdan Mirosavljević 065 429 669
19 Glogovac Momčilo Gospavić 055 553 151
055 553 151
20 Golo Brdo Ljubiša Lazić 065 490 263
21 Gradac Mirko Stajić 065 619 863
22 Dazdarevo Dušan Spasojević 065 164 617
23 Dašnica Mićo Savić 065 543 313
24 Dašnica 1 Drago Gajić 065 985 075
25 Dvorovi Siniša Marjanović 065 696 987
055 350 818
26 Dragaljevac Gornji Dušan Jovanović 065 619 452
27 Dragaljevac Donji Pero Spasojević 065 695 442
28 Dragaljevac Srednji Miodrag Savić 065 713 783
055 370 547
29 Zagoni Gavrilo Antonić 065 604 802
30 Zagoni Donji Kulišić Milan 065 548 535
31 Janja Huso Zečkanović 065 810 100
32 Johovac Ljubiša Lukić 066 298 928
33 Kovačići Slaviša Milošević 065 572 046
34 Kojčinovac Ilija Čobić 065 735 637
35 Kriva Bara Drago Lukić 065 152 448
36 Ledinci Žarko Radić 065 878 737
37 Ljeljenča Vojin Sekulić 065 604 566
38 Ljeskovac Živan Filipović 065 541 548
39 Magnojević Gornji Mirko Stević 065 931 436
40 Magnojević Donji Goran Mitrović 065 514 307
41 Magnojević Srednji Nikola Trišić 065 483 919
42 Mala Obarska Branislav Božić 065 878 594
43 Međaši Siniša Andrić 065 917 203
44 Modran Duško Trifković 065 525 873
45 Novi Pero Spasojević 065 395 860
46 Novo naselje Tošić Duško 065 908 553
47 Obrijež Mladen Simić 066 600 482
48 Ostojićevo Slobodan Ilić 065 515 666
49 Patkovača Petar Kojić 065 387 941
50 Petnaesta majevička Jovo Pavlović 065 783 198
51 Piperci Milorad Vidović 055 375 257
52 Popovi Diko Simić 065 604 670
53 Pučile Đuro Stanojlović 065 986 633
54 Ruhotina Cvijetin Todorović 055 551 070
55 Sokolski dom Đorđe Pajić 065 849 931
56 Stari grad  Janko Mikić 055 205 754
57 Suvo Polje Raco Marjanović 065 349 392
58 Trnjaci Slobodan Ošapović 066 695 634
59 Filip Višnjić Slobodan Todorović 065 491 215
60 Hase Mladen Jefimić 055 258 024
61 Centar Nenad  Jovičić 065 470 777
62 Crnjelovo Gornje  Joco Jevremović 065 670 081
055 301 145
63 Crnjelovo Donje Jovan Gajić 065 992 923
64 Čađavica Gornja Božić Radan 065 541 420
65 Čađavica Donja Lazar Bajić 065 958 554
66 Čađavica Srednja Neđo Josipović 065 582 547
67 Čardačine Ljubo Maletić 065 208 674
68 Čengić Radovan Mandušić 065 741 447


Pitajte Načelnika?