Get Adobe Flash player

Manastir Svetog Oca Nikole

 

U Etno selu Stanišići, tri kilometra od Bijeljine prema Pavlovića mostu, nedavno je izgrađen i, u maju 2006. godine, osveštan Manastir Svetog Oca Nikole.
Manastirska crkva je replika crkva Manastira Kumanice u dolini Lima u Srbiji. U Manastiru Svetog Oca Nikole čuva se dio moštiju Svetog Nikole. Ikonostas i ikone rađeni su po uzoru na manastir Lovnicu kod Šekovića koje je u šesnaestom vijeku radio čuveni pećki monah Longin.

 

  
 

  

MANASTIR SVETOG OCA NIKOLE
 

MANASTIR KUMANICA - UZOR PRI GRAĐELjU
MANASTIRA SVETOG OCA NIKOLE

 


Pitajte Načelnika?