Get Adobe Flash player

JP AD ”Vodovod i kanalizacija”

 

 

AD "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA
Ulica Hajduk Stanka 20
76300 Bijeljina

Telefon: +387 55 226 460 (centrala)
Faks: +387 55 210 751

e-mail: office@bnvodovod.com
Internet-stranica: www.bnvodovod.com

 

A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina je započelo sa radom kao Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Bijeljinau junu 1991. godine, izdvajanjem iz komunalne radne organizacije „4. Jul“. Osnovna djelatnost Društva je eksploatacija, prečišćavanje i distribucija vode.
Od 1991. godine, ovo Javno preduzeće je prošlo kroz nekoliko svojinskih transformacija, a po donošenju Odluke o transformaciji osnovnog javnog državnog preduzeća u akcionarsko društvo krajem 1999. godine započet je proces transformacije u akcionarsko društvo.
Od jula 2004. godine Društvo posluje pod nazivom Akcionarsko društvo "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina.
Gradski vodovodni sistem u Bijeljini snabdjeva vodom oko 75.000 stanovnika sa gradskog područja i oko 30.000 stanovnika u prigradskim i seoskim naseljima. Vodovodni sistem funkcioniše bez restrikcija vode tokom cijele godine, a kvalitet vode je konstantno zadovoljavajući. Voda se koristi bez kondicioniranja, osim dezinfekcije hlorisanjem koja se vrši iz preventivnih razloga. Eksploatacioni bunari su smješteni u ograđenoj neposrednoj zaštitnoj zoni u kojoj se sprovode sve propisane mjere sanitarne zaštite.

2005. godine započeta je izgradnja kanalizacionog sistema na urbanom području Grada Bijeljina sredstvima iz budžeta Opštine, odnosno Grada Bijeljina, kreditnim sredstvima međunarodnih finansijskih ustanova i donatorskim sredstvima Evropske Unije i razvojnih agencija švedske i holandske vlade. Nakon završetka izgradnje kanalizacije u najgušće naseljenom dijelu Grada i prečistača otpadnih voda, prerađene otpadne vode će biti II stepena kvaliteta, čime će znatno biti unaprijeđena zaštita životne sredine. Uporedo sa izgradnjom kanalizacije, u ovim dijelovima grada vrši se rekonstrukcija vodovodne mreže, a u seoskom području u dijelu Grada Bijeljina ugroženom endemskim nefritisom proširuje se vodovodna mreža (tzv. Sjeverni vodovodni prsten).
Projekat izgradnje kanalizacije u Bijeljini međunarodne donatorske i finansijske institucije su proglasile za najbolji u BiH.


Pitajte Načelnika?