Get Adobe Flash player

Odsjek za poslove mjesnih zajednica

Adresa:
Ulica Karađorđeva 29
76300 Bijeljina
Šef Odsjeka
Predrag Novaković, dipl. ing. poljoprivrede

Telefon: 055 211 787
E-mail: predrag.novakovic@sobijeljina.org

 

U Odsjeku za poslove mjesnih zajednica obavljaju se sledeći stručni i administrativni poslovi :

  • poslovi vezani za rad i poslove mjesnih zajednica u Gradu Bijeljini
  • poslovi vezani za uspostavljanje široke saradnje sa organima, organizacijama i udruženjima na području mjesnih zajednica,u cilju rješavanja pitanja od opšteg interesa, a posebno na rješavanju pitanja komunalne infrastrukture: putne mreže, vodovodne mreže, javne rasvjete, održavanja i izgradnje objekata za društvene namjene (domovi kulture, ambulante, pošte i dr.)
  • drugi poslovi koji mu se stave u djelokrug rada


Poslovi stručne i administrativno-tehničke podrške u radu mjesnih zajednica, u okviru ovog Odsjeka, izvršavaju se u sledećim mjesnim kancelarijama:

- Mjesna kancelarija Trnjaci za područje mjesnih zajednica: Dvorovi, Trnjaci, Kriva Bara, Međaši, Dazdarevo, Brodac, Velino Selo i Balatun 

- Mjesna kancelarija Velika Obarska za područje mjesnih zajednica: Velika Obarska, Crnjelovo Donje, Crnjelovo Gornje, Batković, Ostojićevo i Gradac

- Mjesna kancelarija Glavičice za mjesne zajednice; Glavičice, Ruhotina, Johovac,Batar, Banjica, Bjeloševac i Čengić 

- Mjesna kancelarija Janja za područje mjesnih zajednica: Janja, Obrijež, Modran, Gornji Kojčinovac, Čardačine i Ljeskovac

- Mjesna kancelarija Donji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Donji Dragaljevac, Donja Čađavica, Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Vršani, Novi, Donja Bukovica i Piperci

- Mjesna kancelarija Gornji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Gornji Dragaljevac, Gornja Čađavica, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica, Srednja Čađavica i Srednji Dragaljevac

- Mjesna kancelarija Suvo Polje za područje mjesnih zajednica: Suvo Polje, Donji Zagoni i Kovačići

- Stručni i adminstrativno-tehnički poslovi za potrebe ostalih mjesnih zajednica obavljaju se u sjedištu Administrativne službe.Pitajte Načelnika?