Get Adobe Flash player

Odsjek za investicije i nadzor

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

 

U Odsjeku za investicije i nadzor obavljaju se sledeći poslovi:

  • učestvovanje u procjeni investicije
  • učestvovanje u svim aktivnostima od donošenja odluke o investiranju do konačne realizacije projekta gdje se Grad pojavljuje kao investitor radova (izgradnja, dogradnja, nadziđivanje, rekonstrukcija i modernizacija, sanacija, tekuće i investiciono održavanje objekata visokogradnje i infrastrukture)
  • usluge projektovanja, ekspertize, stručnih nalaza i mišljenja, ekonomskih i investicionih elaborata, nadzora i druge
  • izrada posebnog dijela tenderske dokumentacije
  • praćenje realizacije projekata od ugovora do završetka posla za odjeljenja koja u svom sastavu nemaju neophodne kadrove.