Get Adobe Flash player

Služba za nabavke i distribuciju

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina


Šef Službe:
Borka Radovanović, ekonomista

Telefon: 055 233 189

 

U Službi za nabavke i distribuciju obavljaju se sledeći poslovi:

 • nabavka osnovnih, obrtnih sredstava i potrošnog materijala za potrebe Administrativne službe i drugih organa i sindikata, nakon provedenog postupka javne nabavke koji se provodi putem Službe za javne nabavke, investicije i nadzor
 • pribavljanje dokumentacije vezane za nabavku, saradnja sa trezorom, kompletiranje ulazno-izlazne dokumentacije
 • izrada plana javnih nabavki iz djelokruga rada Službe zajedničkih poslova
 • izrada naloga za pokretanje javne nabavke
 • izrada tenderske dokumentacije
 • praćenje realizacije ugovora i okvirnih sporazuma koji se odnose na djelokrug rada Službe
 • praćenje usaglašenosti tendera i zaključenih ugovora
 • primanje nabavljenih sredstava u magacin
 • izdavanje sredstva iz magacina na osnovu ovjerene i potpisane dokumentacije
 • vođenje skladišne evidencije
 • drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i šefa Službe zajedničkih poslova.