Get Adobe Flash player

Stručna služba Skupštine Grada


Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina


 

Sekretar Skupštine Grada
Biljana Despotović, dipl. pravnik


Telefon: 055 233 111
Faks: 055 209 755
E-mail:
biljana.despotovic@sobijeljina.org

  

Stručna služba Skupštine Grada obavlja sledeće poslove:

  • stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Grada i skupštinskih radnih tijela
  • pruža stručnu pomoć odbornicima u vršenju odborničkih prava i dužnosti
  • vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika, odborničke i poslaničke kancelarije
  • organizacione i druge poslove za održavanje sjednica Skupštine Grada i skupštinskih radnih tijela
  • druge poslove u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom Skupštine Grada.