Get Adobe Flash player

Odsjek za matične poslove i poslove mjesnih kancelarija

Adresa:
Ulica Karađorđeva 4
76300 BijeljinaŠef Odsjeka
Jovan Mićić

Telefon: 055 233 121
E-mail: jovan.micic@sobijeljina.org

 


 

 

U Odsjeku za matične poslove i poslove mjesnih kancelarija obavljaju se sledeći poslovi:

  • evidencija ličnih stanja građana
  • evidencija o državljanima BiH - Republike Srpske
  • prijem zahtjeva za sticanje državljanstva BiH - Republike Srpske i otpust iz državljanstva BiH - Republike Srpske
  • rad Centra za birački spisak
  • ovjera potpisa, rukopisa i prepisa
  • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

 

U okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se sledeće mjesne kancelarije:

1. Mjesna kancelarija Janja

Adresa: Ulica Karađorđeva (Dom kulture), 76316 Janja
Telefon: 055 544 101

(obuhvata područje naseljenih mjesta Janja, Obrijež, Kojčinovac, Ljeskovac, Čardačine i Glogovac)

 

2. Mjesna kancelarija Crnjelovo

Adresa: Crnjelovo Gornje
Telefon: 055 301 962

(obuhvata područje naseljenih mjesta Crnjelovo Gornje i Crnjelovo Donje)
 

3. Mjesna kancelarija Batković

Adresa: Batković
Telefon: 055 389 365

(obuhvata područje naseljenih mjesta Batković i Mala Obarska)
 

4. Mjesna kancelarija Brodac

Adresa: Brodac Gornji
Telefon:055 321 102

(obuhvata područje naseljenih mjesta Brodac Gornji, Brodac Donji, Velino Selo i Ostojićevo)
 

5. Mjesna kancelarija Dragaljevac Donji

Adresa: Dragaljevac Donji
Telefon: 055 370 010

(obuhvata područje naseljenih mjesta Dragaljevac Donji, Dragaljevac Srednji, Čađavica Donja, Gradac, Stupanj, Novi i Vršani)
 

6. Mjesna kancelarija Suvo Polje

Adresa: Suvo Polje
Telefon: 055 325 006

(obuhvata područje naseljenih mjesta Suvo Polje, Zagoni i Kovačići)
 

7. Mjesna kancelarija Bukovica

Adresa: Bukovica Donja
Telefon: 065 539 017

(obuhvata područje naseljenih mjesta Bukovica Donja, Piperci i Glavičorak)
 

8. Mjesna kancelarija Glavičice

Adresa: Glavičice
Telefon: 055 551 090

(obuhvata područje naseljenih mjesta Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Bjeloševac, Banjica i Kacevac)
 

9. Mjesna kancelarija Velika Obarska

Adresa: Velika Obarska
Telefon: 055 383 510

(obuhvata područje naseljenog mjesta Velika Obarska)
 

10. Mjesna kancelarija Dvorovi

Adresa: Dvorovi
Telefon: 055 350 705

(obuhvata područje naseljenih mjesta Dvorovi, Dazdarevo, Triješnica, Kriva Bara i Dijelovi)
 

11. Mjesna kancelarija Trnjaci

Adresa: Trnjaci
Telefon: 055 330 307

(obuhvata područje naseljenih mjesta Trnjaci, Međaši, Balatun i Rača)
 

12. Mjesna kancelarija Magnojević

Adresa: Magnojević Srednji
Telefon:  055 387 255

(obuhvata područje naseljenih mjesta Magnojević Donji, Magnojević Srednji, Magnojević Gornji i Bukovica Gornja)
 

13. Mjesna kancelarija Modran

Adresa: Modran
Telefon: 055 555 263

(obuhvata područje naseljenih mjesta Modran i Čengić)
 

14. Mjesna kancelarija Dragaljevac Gornji

Adresa: Dragaljevac Gornji
Telefon: 055 373 440

(obuhvata područje naseljenih mjesta Dragaljevac Gornji, Čađavica Srednja i Čađavica Gornja)
 

NAPOMENA: Za naseljena mjesta Popovi, Amajlije, Pučile, Patkovača, Golo Brdo, Hase, Brijesnica i Ljeljenča poslovi iz djelokruga mjesnih kancelarija obavljaju se u Administrativnoj službi u Bijeljini:

Adresa: Ulica Karađorđeva 4, 76300 Bijeljina
Telefon: 055 233 121, 055 233 101.