Get Adobe Flash player

Odsjek za inspekcijski nadzor u oblasti prometa i zaštite zdravlja

Adresa: 
Ulica Patrijarha Pavla 1
76300 BijeljinaŠef Odsjeka
dilp. inž. poljoprivrede Zoran Perić

Telefon: 055 211 626

 

U Odsjeku za inspekcijski nadzor u oblasti prometa i zaštite zdravlja obavljaju se sledeći poslovi:

 • koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Administrativne službe Grada i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja
 • izrada analiza, informacija i izvještaja u saradnji sa načelnikom Odjeljenja iz oblasti:
  - prometa roba i usluga,
  - poljoprivrede i zaštite bilja,
  - zdravstvene zaštite životinja - veterinarske djelatnosti,
  - saobraćaja i veza,
  - zdravstvene zaštite ljudi i sanitarne zaštite
 • primjena i praćenje zakona i propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka
 • ostvarivanje neposrednog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa i davanje određenih instrukcija za njihovo izvršavanje
 • traženje izvještaja, podataka i obavještenja od inspektora o izvršenju povjerenih poslova nadzora
 • drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja
 • drugi poslova u djelokrugu rada


Pitajte Načelnika?