Get Adobe Flash player

Služba pravne pomoći

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

 

Telefon: 055 233 450

U Službi pravne pomoći obavljaju se sledeći poslovi:

  • davanje pravnih savjeta građanima
  • sastavljanje građanima podnesaka (zahtjeva, predstavki, tužbi, žalbi i dr.) i drugih pravnih akata koje upućuju nadležnim organima.