Get Adobe Flash player

Odsjek za javne službe, omladinu, sport i fizičku kulturu

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 BijeljinaŠef Odsjeka
Slavica Radić, prof. sociologije

Telefon: 055 233 171
E-mail: slavica.radic@sobijeljina.org


 

U Odsjeku za javne službe, omladinu, sport i fizičku kulturu obavljaju se sledeći poslovi:

 • koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Administrativne službe Grada i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja
 • izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i fizičke kulture i omladinskog organizovanja
 • priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine Grada i odgovara se za kvalitet istih
 • saradnja sa ustanovama iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture, sporta i omladinskog organizovanja
 • vršenje stručnih i upravno-pravnih poslova u prvostepenom postupku donošenja rješenja o studentskim stipendijama i materijalnim troškovima za srednje škole, kao i ugovora koji su vezani za rješenja
 • vođenje registra organizacija mladih na području Grada
 • učešće u izradi normativnih i drugih akata koje donosi Skupština Grada iz oblasti društvenih djelatnosti
 • učešće u izradi nacrta opštih i drugih normativnih akata iz djelokruga rada Odjeljenja
 • primjena i praćenje propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka
 • učešće u izradi Prijedloga budžeta Grada
 • izrada izvještaja o radu i realizaciji zaključaka Skupštine Grada
 • učešće u izradi Programa rada Skupštine Grada i izradi Programa rada Odjeljenja
 • izrada operativnih planova po oblastima koje su u nadležnosti Odsjeka
 • drugi poslovi po nalogu načelnika Grada i načelnika Odjeljenja
 • drugi poslova koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.