Get Adobe Flash player

Odsjek za trezor

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina


Šef Odsjeka
dipl. ekonomista Gordana Kojić

Telefon: 055 233 107
E-mail: gordana.kojic@sobijeljina.org

 


 

U Odsjeku za trezor obavljaju se sledeći poslovi:

 • učešće u izradi bilansa budžeta Grada i praćenju njegovog izvršenja po svim potrošačkim jedinicama
 • koordinacija rada sa Ministarstvom za finansije u vezi sa vođenjem i razvijanjem trezorskog poslovanja
 • prijem i kontrola obrazaca za trezorsko poslovanje,  unos podataka i  vođenje pomoćnih knjiga i glavne knjige trezora Grada
 • konsolidovanje i usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija između trezora Grada i budžetskih korisnika/potrošačkih jedinica
 • izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja Grada, u skladu sa pravilnikom i standardima izvještavanja
 • razvijanje i primjena računovodstvene metodologije u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda i računovodstvenim propisima
 • distribucija i kreiranje trezorskih izvještaja, u saradnji sa Ministarstvom finansija
 • plaćanje po svim osnovama
 • kontrola pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava sa stanovišta trezorskog poslovanja, uključujući sve potrošačke jedinice
 • izrada svih procedura vezanih za trezorsko poslovanje i ostalih procedura i praćenje njihovog izvršenja
 • knjiženje drugih računa posebnih namjena
 • otvaranje i zatvaranje računa, iniciranje naloga za izbor banaka, uključujući izradu posebnog dijela tenderske dokumentacije
 • sortiranje i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima
 • drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja.


Pitajte Načelnika?