Get Adobe Flash player

Odsjek za finansije i računovodstvo

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 BijeljinaŠef Odsjeka
dipl. ekonomista Bosa Mijatović

Telefon: 055 233 145
E-mail: bosa.mijatovic@sobijeljina.org

 

U Odsjeku za finansije i računovodstvo obavljaju se sledeći poslovi:

 • učešće u izradi bilansa budžeta Grada i praćenje izvršenja rashoda budžeta po potrošačkim jedinicama Administrativne službe Grada, usaglašavanje podataka i informacija o njihovoj  budžetskoj potrošnji
 • učešće u analizi i prijedlozima za  ispravke potraživanja po osnovu lokalnih prihoda
 • formalna i suštinska kontrola finansijske dokumentacije ASO (likvidatura) dokumentacije i popunjavanje trezorskih obrazaca
 • razvijanje i primjena računovodstvene metodologije u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda i računovodstvenim propisima
 • obračun i isplata plata i drugih primanja zaposlenih
 • obračun i isplata naknada odbornicima i članovima skupštinskih komisija
 • obračun i isplata licima angažovanim po ugovorima
 • evidencije o poreskim prijavama  i statističke evidencije
 • poslovi blagajne
 • vođenje evidencija o javnim dobrima, osnovnim sredstvima i sitnom alatu i inventaru, prema zahtjevima važećih propisa i standarda
 • izdavanje potvrda i uvjerenja iz djelokruga rada Odsjeka
 • izrada izvještaja za Skupštinu Grada, gradonačelnika, načelnika Odjeljenja, Ministarstvo finansija, Poresku upravu, budžetske korisnike i druge korisnike podataka po potrebi
 • davanje uputstava i smjernica za popis imovine, praćenje popisa, koordinacija aktivnosti popisa
 • izrada procedura iz djelokruga Odsjeka i praćenje njihovog izvršenja
 • drugiposlovipo nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja.


Pitajte Načelnika?