Get Adobe Flash player

Odsjek za poslove komunalne naknade

Adresa:
Ulica Karađorđeva 4
76300 BijeljinaŠef Odsjeka: 


Telefon: 055 233 195U Odsjeku za poslove trajne rente i komunalne naknade obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada prvostepenih rješenja, distribucija istih
 • rad po žalbama u prvostepenom i drugostepenom postupku, s obzirom da gradonačelnik odlučuje kao drugostepeni organ
 • rad po tužbama u upravnom sporu (izrada odgovora na tužbeni podnesak)
 • rad u postupku za vanredno preispitivanje sudskih odluka vezanih za upravne sporove pred Vrhovnim sudom RS
 • kompletiranje dokumentacije i njeno dostavljanje u slučaju pokretanja postupka pred nadležnim sudom, protiv obveznika koji su pali u docnju
 • arhiviranje okončanih predmeta
 • održavanje ažurnog stanja podataka u softeru trajne rente (numerička i grafička baza podataka)
 • vođenje kartica obveznika trajne rente i komunalne naknade
 • povezivanje nepovezanih uplata obveznika i dostavljanje podataka Odjeljenju za finansije, a iz razloga ispravki u finansijskim evidencijama
 • dostava podataka o zaduženju i naplati prihoda, odnosno stanje duga kao i drugih izvještaja
 • izdavanje potvrda na osnovu izvršenih uplata i uvida u kartice obveznika trajne rente i komunalne naknade
 • slanje i vođenje evidencije poslatih opomena obveznicima koji su pali u docnju
 • aktivnosti na što većoj obuhvatnosti obveznika plaćanja trajne rente i komunalne naknade i njihova bolja naplata
 • davanje prijedloga za poboljšanje povećanja procenta naplate prihoda
 • rad sa strankama
 • pribavljanje katastarske i zemljišno-knjižne dokumentacije i izrada elaborata o vlasništvu nad nepokretnostima
 • vršenje uviđaja na terenu na snimanju postojećeg stanja i vođenje zapisnika (snimanje nelegalno izgrađenih objekata i drugih spornih objekata)
 • drugi poslovi koji su propisima i drugim aktima dodijeljeni u djelokrug rada.