Get Adobe Flash player

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina
Šef Odsjeka
dipl. pravnik Milana Zuban

Telefon: 055 233 177
E-mail: milana.zuban@sobijeljina.org


 

U Odsjeku za imovinsko-pravne poslove obavljaju se sledeći poslovi:

 • prikupljanje dokumentacije, pokretanje postupka i učestvovanje u postupku utvrđivanja i prenosa vlasništva za gradsku imovinu
 • priprema nacrta ugovora u postupku realizacije investicija koje se djelimično ili u cjelosti finansiraju iz budžeta Grada
 • priprema potrebnih akata za pokretanje postupka za utvrđivanje opšteg interesa, radi izgradnje objekata od značaja za Grad, za pokretanje i sprovođenje postupka  eksproprijacije ili administrativnog prenosa, postupka uzurpacije zemljišta u vlasništvo Grada
 • obrada zahtjeva za kompletiranje građevinske parcele i predlaganje Skupštini Grada donošenja odluke
 • ažuriranje registra svih sudskih, upravnih i drugih postupaka u kojima se Grad pojavljuje kao stranka
 • pripremanje izvještaja i informacije iz djelokruga rada za potrebe Skupštine Grada i gradonačelnika
 • obrada zahtjeva za otkup stanova
 • provođenje upravnog postupka i priprema prvostepenog rješenja iz stambene oblasti po Zakonu o stambenim odnosima
 • predlaganje Odluke o visini zakupnine za korištenje stanova kojima upravlja Grada i stanova koji nisu otkupljeni
 • imenovanje privremenog zastupnika i vođenje propisane pomoćne evidencije
 • održavanje kontakta sa drugim organizacionim jedinicama, nadležnim organima i organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja
 • drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja