Get Adobe Flash player

Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina


Šef Odsjeka
Sreten Maksimović, inž. organizacije rada

Telefon: 055 233 175
E-mail: sreten.maksimovic@sobijeljina.org



U Odsjeku za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine obavljaju  se sledeći poslovi:

 • sprovođenje upravnih postupaka i priprema prijedloga rješenja iz oblasti komunalne  djelatnosti
 • izrada programa, izvještaja i informacija o zajedničkoj i individualnoj komunalnoj potrošnji
 • uređenje i korištenje građevinskog zemljišta
 • obezbjeđenje organizovanog obavljanja individualne komunalne potrošnje (proizvodnja i isporuka vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, proizvodnja i isporuka toplote, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih prostora, pogrebna i dimnjačarska djelatnost)
 • obezbjeđenje i vršenje nadzora nad: čišćenjem javnih površina, održavanjem, uređivanjem i opremanjem javnih zelenih i rekreacionih površina, odvođenjem atmosferskih voda, održavanjem komunalne opreme
 • učestvovanje u pripremi i izradi studija, pripremanje i opremanje zemljišta, tehničke  dokumentacije, tender dokumentacije
 • učestvovanje u postupku određivanja naziva ulica, trgova i kućnih brojeva i u pripremi prijedloga za Skupštinu
 • organizovanje zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine
 • izdavanje ekoloških dozvola
 • vođenje postupka administrativnog izvršenja rješenja
 • upravljanje poslovnim prostorima i garažama i obavljanje stručnih i administrativnih poslova u postupku izdavanja u zakup (poslova naplate, kontrole naplate, zakupnine poslovnih i garažnih prostora, analiza finansijskog efekta naplate, priprema prijedloga za izmjenu iznosa zakupnine i izrada analiza i informacija iz ove oblasti)
 • koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Administrativne službe Grada
 • registrovanje zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada
 • koordinacija rada sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja
 • drugi poslovi po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika.