Get Adobe Flash player

Odsjek za prostorno planiranje

Adresa:
Ulica Karađorđeva 4
76300 BijeljinaŠef Odsjeka
dipl. inž. arh. Željka Koralija

Telefon: 055 233 125

E-mail: zeljka.koralija@sobijeljina.org

 

U Odsjeku za prostorno planiranje obavljaju se sledeći stručni i upravni poslovi:

 

  • priprema i donošenje prostorno-planske dokumentacije i razvojnih planova
  • davanje obavještenja građanima o mogućnostima gradnje na pojedinim lokacijama u skladu sa usvojenim planovima (izvodi iz planova)
  • vođenje postupka do donošenja pozitivnog rješenja o urbanističkoj saglasnosti
  • izrada zapisnika o iskolčenju objekata
  • pripremanje gradskih odluka iz oblasti urbanizma i građenja (iz nadležnosti Odsjeka)
  • pružanje strankama obavještenja iz djelokruga rada Odsjeka
  • ostali poslovi koji se pojave u njegovom radu.


Pitajte Načelnika?