Get Adobe Flash player

Odjeljenje za prostorno uređenje

Adresa:
Ulica Karađorđeva 4
76300 Bijeljina


Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje
dipl. pravnik Igor Ostojić


Telefon: 055 233 126
Faks: 055 211 305

E-mail: igor.ostojic.sobn@gmail.com
Odjeljenje za prostorno uređenje vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

  • pripremu prostorno-planske dokumentacije
  • razvojne planove
  • izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje
  • tehničke preglede i upotrebne dozvole izgrađenih objekata
  • kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije, legalizacije bespravno izgrađenih objekata
  • druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


Pitajte Načelnika?