Get Adobe Flash player

Odsjek za poljoprivredu

Adresa: 
Ulica Patrijarha Pavla 1
76300 Bijeljina

 

Šef Odsjeka
Milan Savić, magistar biotehničkih nauka

Telefon: 055 233 159
Faks: 055 233 432
E-mail:
milan.savic@sobijeljina.org

 

U Odsjeku za poljoprivredu obavljaju se sledeći poslovi:

  • koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Administrativne službe i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja
  • studijski i analitički poslovi iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • poslovi vezani za razvoj poljoprivredne proizvodnje, komasacije i zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, razvoja mini farmi, lova i ribolova
  • obrada statističkih i drugih podataka
  • izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  • praćenje realizacije planova i programa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  • izrada planova i programa vezanih za podsticajna sredstva za razvoj i unapređenje sela, praćenje njihove realizacije i izrada analiza i informacija
  • praćenje programa protivgradne zaštite i učešće u izradi izvještaja vezanih za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  • vođenje upravog postupka, izrada rješenja iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola kao i izdavanje uvjerenja u skladu sa Zakonom
  • drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, kao i drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


Pitajte Načelnika?