Get Adobe Flash player

Odsjek za privredu

Adresa: 
Ulica Patrijarha Pavla 1
76300 Bijeljina

 

Šef Odsjeka
Tatjana Vujić, doktor ekonomskih nauka

Telefon: 055 233 162
E-mail:
tanja.vujic@sobijeljina.org

U Odsjeku za privredu obavljaju se sledeći poslovi:

 • koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Administrativne službe i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja
 • izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti privrede
 • priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine Grada i za čiju  zakonitost se odgovara
 • saradnja sa privatnim sektorom, predstavnicima malih, srednjih i strateških preduzeća, nevladinim organizacijama, strukovnim udruženjima, udruženjima građana i međunarodnim organizacijama za podršku privatnom sektoru i drugim asocijacijama
 • najsloženiji stručni i upravno-pravni poslovi u prvostepenom postupku donošenja rešenja za obavljanje privredne i preduzetničke delatnosti
 • studijski i analitički poslovi iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo i turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze)
 • planiranje privrednog razvoja i podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća
 • organizovanje i rad komisije na utvrđivanju minimalno-tehničkih uslova za sjedište i djelatnost pravnih lica
 • vođenje službene evidencije iz nadležnosti Odsjeka (registar preduzetnika, registar izdatih rešenja po vrstama djelatnosti, registar izdatih rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za sjedište i djelatnost pravnih lica, registar putničkih agencija)
 • učešće u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada
 • izrada planova, programa rada i izveštaja o radu Odsjeka
 • izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • izrada normativnih i drugih akata koje donosi Skupština Grada iz oblasti privrede
 • izrada nacrta opštih i drugih normativnih akata iz delokruga rada Odsjeka
 • praćenje propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka
 • sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja Grada i drugim planovima i programima iz djelokruga rada Odsjeka
 • učešće u izradi Programa rada Skupštine Grada i izradi Programa rada Odjeljenja za privredu i poljoprivredu
 • drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, kao i drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


Pitajte Načelnika?