Get Adobe Flash player

Predsjednik Skupštine Grada


Predsjednik Skupštine grada Bijeljina

Dragan Đurđević, dipl. ekonomista
 

Telefon: 055 233 108
Faks: 055 209 625
E-mail: dragan.djurdjevic@sobijeljina.org


 

 

Dragan Đurđević je rođen u Bijeljini 23.03.1968. godine

Osnovnu i srednju mašinsku tehničku školu završio je u Bijeljini. Diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije u Banjaluci.

Učesnik je Otadžbinsko-odbrambenog rata i ratni vojni invalid.

Od 1990. godine vlasnik je privatne firme u kojoj je radio sve do kraja 2005. godine.

Član je Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj od njenog osnivanja i trenutno obavlja funkciju generalnog sekretara stranke. Na lokalnim izborima 2012. godine  četvrti put je izabran za odbornika SG Bijeljina kao kandidat SRS dr Vojislav Šešelj.

U decembru 2005. godine izabran je za predsjednika SO Bijeljina, a nakon izbora 2008. godine reizabran je na tu funkciju. U novembru 2012. godine izabran je za prvog predsjednika Skupštine grada Bijeljina.

Oženjen je, otac troje djece i sa porodicom živi u Bijeljini.


NADLEŽNOSTI

Predsjednik Skupštine Grada zastupa i predstavlja Skupštinu Grada, saziva sjednice Skupštine Grada i njima predsjedava, potpisuje akta koje donosi Skupština i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada Bijeljina, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine Grada.


IZBOR

Predsjednik Skupštine Grada se bira na konstitutivnoj sjednici Skupštine Grada iz reda odbornika, na vremenski period trajanja mandata Skupštine.
Predsjednik Skupštine obavlja funkciju profesionalno.
Predsjednik Skupštine
Grada zastupa i predstavlja Skupštinu Grada, saziva sjednice Skupštine Grada i njima predsjedava, potpisuje akta koje donosi Skupština i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine Grada.

Skupština Grada bira predsjednika Skupštine na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.


PRESTANAK FUNKCIJE

Funkcija predsjednika Skupštine Grada prestaje u slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Grada.

Predsjdenik Skupštine Grada može biti opozvan ako funkciju ne vrši u skladu sa zakonom i aktima Skupštine Grada.
Predlog za opoziv predsjednika Skupštine
Grada može podnijeti najmanje 1/3 odbornika u Skupštini Grada.
O razrješenju ili opozivu predsjednika Skupštine
Grada odlučuje Skupština Grada, po postupku utvrđenom Poslovnikom Skupštine Grada.Pitajte Načelnika?