Get Adobe Flash player

Potpredsjednik Skupštine Grada


Potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina

Slaviša Marković, dipl. ekonomista

Telefon: 055 233 108
Faks: 055 209 625
E-mail: slavisa.markovic@sobijeljina.org


 

 


Slaviša Marković je rođen u Brčkom 21.09.1980. godine.

Osnovnu školu završio je u Bijeljini. Srednju Elektro-tehničku školu "Mihajlo Pupin" u Bijeljini završio je 1999. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (smjer finansije i bankarstvo) diplomirao je 2005. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od juna 2005. godine zaposlen je u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Od 2008. do kraja 2012. godine obavljao je poslove načelnika Odjeljenja za kontrolu obračuna i evidentiranje prihoda u Centralnoj službi Fonda PIO Republike Srpske.

Na lokalnim izborima 2012. godine izabran za odbornika u Skupštini Grada Bijeljina sa liste Partije demokratskog progresa. U novembru 2012. godine, odlukom odbornika Skupštine Grada imenovan na dužnost Potpredsjednika Skupštine Grada.

 

 
NADLEŽNOSTI

Potpredsjednik Skupštine Grada obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik Skupštine Grada u okviru svojih ovlašćenja, zamjenjuje predsjednika Skupštine Grada u njegovom odsustvu i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine Grada.


IZBOR I PRESTANAK FUNKCIJE

Sve odredbe o izboru i prestanku funkcije potpredsjednika Skupštine Grada istovjetne su i za potpredsjednika Skupštine Grada.Pitajte Načelnika?