Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта "Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини" за 2017. годину

slika

На основу члана 10. став (1) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2017. годину ("Службени гласник БиХ", број 94/16) и члана 2. став (2) и члана 8. став (1) Одлуке о критеријима за додјелу средстава из текућег гранта "Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини" за 2017. годину, ВМ број143/17 од 6. 6. 2017. године, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, објављује


Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта "Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини"  за 2017. годину


Одлуком о критеријима за додјелу средстава из текућег гранта "Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини" за 2017. годину (у даљем тексту: Одлука о критеријумима) (Прилог 8) утврђени су критеријуми и друга питања везана за додјелу средстава из текућег гранта "Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини" за 2017. годину, која је објављена на веб страници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство).

Средства

Најмани износ средстава који се може додјелити из овог гранта износи 2.000,00 КМ а максимални до 25.000,00 КМ.

Право на подношење пројеката, на основу објављеног конкурса за додјелу средстава из текућег гранта "Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини"  за 2017. годину имају:
а) регистр​ова​ни савези и удружења иноватора,
б) секције и организације техничке културе,
ц) регистр​ов​ане научно-истраживачке организације,
д) иновациони центри,
е) иноватори-физичка лица који су држављани Босне и Херцеговине са пријављеним  пребивалиштем у Босни и Херцеговини.

​Више информација на:
http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8287&langTag=bs-BA