Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни позив за ОЦД и медије - Инструменти за претприступну помоћ (ИПА II)

slika

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА "ИНСТРУМЕНТ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ, ПРОГРАМ 2016/2017"

финансираних из Програма Предприступне Помоћи за 2016/2017 годину.

Глобални циљ овог позива за подношење приједлога је подршка укључивању цивилног друштва у процес ЕУ интеграције у Босни и Херцеговини, укључујући и формулацију, имплементацију и​ ​праћење секторских стратегија за финансијску помоћ ЕУ и политику утицаја, доношење одлука​ ​у процесима и законима који се доносе у областима критичним за интеграцију у ЕУ.

Специфични циљеви овог позива за приједлоге су:

1. Подржати мреже ОЦД у различитим областима (социјална инклузија/укљученост, образовање, социјално предузетништво, животна средина и климатске промјене, млади и борба против корупције). Ова помоћ ће се бавити проблемом слабе секторске сарадње између ОЦД и подржаће ОЦД у борби против корупције у БиХ. То ће бити имплементирано кроз шему грантова који пружају подршку организацијама цивилног друштва да допринесу друштвеном развоју одређених сектора. Лот 1-6
2. Подржати слободу медија и медијски интегритет. Ова помоћ ће се бавити проблемом ограничених медијских слобода, као и угроженошћу, независношћу и интегритету новинара. Реализација ће се пружити кроз подршку медијским удружењима. Лот 7
3. Подршка ресурсном центру. Ова помоћ ће се бавити проблемом малих капацитета ОЦД-а помажући им да постану способнији, транспарентнији и одговорнији. Капацитети ОЦД у БиХ, посебно на локалном нивоу, биће повећани пружањем директне подршке Ресурсном центру, што се очекује се да ће замијенити Техничка помоћ организацијама цивилног друштва (TACSO) након септембра 2017. Лот 8​

Сваки грант који се тражи у оквиру овог позива за подношење приједлога мора бити између минималног износа 300.000 евра и максималног износа 500.000 евра.

Рок за подношење приједлога је 05.09.2017. до 12:00 часова

​Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:
http://europa.ba/wp-content/uploads/2017/06/Advert-170613-Call-for-Proposals-Notice.pdf