Документи

Еколошке дозволе

Еколошка дозвола привредном друштву "MDI Company" Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно- производног објекта
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "HY-POWER-FLEXOMATIC" Д.О.О. Бијељина погон за производњу и монтажу хидрауличних цријева, који се налази у Индустријској зони III
0.11 MB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "Кофиком продукт" Д.О.О. Бијељина-Главичице за пословни објекат - пржионица кафе у Главичицама
0.12 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "МЗ промет" за производно - складишни објекат, на локалитету Дијелови- Павловића пут
0.07 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "Тропик малопродаја" за пословни објекат-тржни центар на Павловића путу- Бијељина
0.09 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "Декор центар" за изградњу пословно-производног објекта у улици Стефана Дечанског број 240 Бијељина
0.08 MB
Еколошка дозвола Занатској радњи-аутосервис "CITI CAR" Љељенча за изгрђени аутосервис у Љељенчи
0.08 MB
Еколошка дозвола Месној индустрији Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима
0.09 MB
Еколошка дозвола Јефтић Александру из Амајлија за изградњу фарме за узгој бикова у Амајлијама
0.08 MB
Еколошка дозвола Привредном друштву "STEMIL" Д.О.О. Бијељина за погон за производњу PVC и AL столарије
0.08 MB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" за бензинску станицу са пратећим садржајима у Јањи
0.09 MB
Еколошка дозвола Ђукић занатско лимарској радњи "Лимар Ђукић" Бијељина, за изграђену лимарску радњу у улици Стефана Дечанског број 242А
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе А.Д. "Орао" Бијељина за испитну станицу за турбомлазне моторе у улици Шабачких ђака бб у Бијељини
0.08 MB
Еколошка дозвола Крстић Жикици из Велике Обраске за изграђену бензинску станицу са пратећим садржајима у Великој Обарској бб
0.09 MB
Еколошка дозвола Занатској радњи 'Мега пласт' Бијељина за пословно-производни објекат за производњу PVC и AL столарије
0.08 MB
Еколошка дозвола "Нешковић" Д.О.О. Бијељина, за станицу за снабдјевање моторних возила течним нафтним гасом у склопу бензинске станице са пратећим садржајима у Доњој Чађавици
0.08 MB
Еколошка дозвола "MONACO" Д.О.О. Бијељина, за бензинску станицу са пратећим садржајима на Агротржном центру у Бијељини
0.1 MB
Еколошка дозвола "Мљекара Дуле" Д.О.О. Средњи Драгаљевац, за мљекару у Средњем Драгаљевцу
0.09 MB
Еколошка дозвола "Финалпром" Д.О.О. Бијељина, за складишни простор на Павловића путу
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Дворовима
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељини
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Остојићеву
0.09 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељина 2
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, за ТЦ 35/10kV са погонском зградом у Доњој Чађавици
0.08 MB
Oбнова еколошке дозволе "Глобус" Д.О.О. Дворови, за фарму за тов свиња у Дворовима
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе "Танасић" Д.О.О. Дворови, за погон за прераду воћа и поврћа у Дворовима
0.08 MB
Еколошка дозвола Ћато Витомир из Патковаче, за примарну прераду дрвета у Пучилама
0.09 MB
Обнова еколошке дозволе "МДМ Станком" Д.О.О. Брчко, за погон за израду металне галантерије у Бијељини
0.07 MB
Обнова еколошке дозволе "Интергај" Д.О.О. Бијељина, за комплекс за складиштење житарица у Дворовима
0.07 MB
Еколошка дозвола Милошевић Даница из Патковаче, за погон за производњу намјештаја у Поповима
0.08 MB
Еколошка дозвола "AGRIMATCО" Д.О.О.Бијељина, за пословни објекат за складиштење и продају средстава за заштиту биља, ђубрива и сјеменског материјала у Љељенчи
0.08 MB
Еколошка дозвола Стајић Николи из Бијељине, за производно - продајни објекат (за производњу металне галантерије и машинска обрада метала у Индустријској зони II
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе "VID INOX" Д.О.О. Бијељина, за аутопраоницу у Бијељини
0.07 MB
Еколошка дозвола "SCHROTT" Д.O.O. Бијељина, за изнајмљени пословни објекат за прикупљање металног отпада у Бијељини 1
0.08 MB
Обнова еколошке дозволе "Пансион" Д.О.О. Тријешница, за пилану у Тријешници
0.07 MB