Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Промјена режима саобраћаја због изградње канализације

slika
slika

 Glavna slika
Због извођења радова на изградњи система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, у периоду од 14.08.2017. до 15.10.2017. године одређена је забрана саобраћаја за све врсте возила у сљедећим улицама:

- Улица Милоша Обилића (од раскрснице са Мајевичком улицом до раскрснице са улицама Сремском и Живојина Мишића), осим за возила станара у периоду када то не омета извођење радова,
- Солунска улица (осим за возила станара у периоду када то не омета извођење радова),
- Сарајевска улица (осим за возила станара у периоду када то не омета извођење радова),
- Улица цара Уроша (од раскрснице са улицом 1. маја до раскрснице са улицом Душана Баранина), осим за возила станара.
У току извођења радова, саобраћај аутобуса кроз Мајевичку улицу ће бити забрањен и биће усмјерен кроз улице Кнеза Иве од Семберије и Јована Дучића у Рачанску улицу.

.......

Поред наведеног, у периоду од 17.08.2017. до 30.10.2017. године одређена је измјена режима саобраћаја за све врсте возила у сљедећим улицама:

- Улица Српске војске (забрана саобраћаја за све врсте возила од раскрснице са улицама 27. марта, Николе Тесле и Жртава фашистичког терора – раскрсница код „Бледа“ до иза 50 метара од улаза у круг Болнице и Дома здравља)
- Улица 27. марта (забрана саобраћаја за све врсте возила од раскрснице са улицама Николе Тесле, Српске војске и Жртава фашистичког терора – раскрсница код „Бледа“ до раскрснице са Улицом Јована Кронштатског).
- Нушићева улица (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Саве Ковачевића до раскрснице са улицом 27. марта),
- Улица Саве Ковачевића (промјена смјера кретања, на потезу између два сусједна укрштања са Нушићевом улицом),
- Улица Николе Тесле (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Саве Ковачевића до раскрснице са улицама 27. марта и Жртава фашистичког терора),
- Улица Ивана Горана Ковачића (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Ђуре Даничића до раскрснице са Улицом 27. марта),
- Козарачка улица (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Кадињачка до раскрснице са Улицом 27. марта, обухватајући и Улицу Јована Цвијића),
- Улица Потпоручника Смајића (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара и возила Дома здравља, забрана заустављања и паркирања и промјена режима кретања возила у двосмјерни).

У вријеме извођења радова, саобраћај теретних возила преусмјерава се на градску обилазницу.

Пошто постојећи приступ Болници и Дому здравља неће бити у функцији, за приступ наведеним установама ставиће се у функцију улаз у комплекс Болнице који у претходном периоду није коришћен, а налази се такође у Улици Српске војске у близини раскрснице са Улицом Николе Спасојевића.


 

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД - Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, број: 01-022-78/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује
 

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини
 

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини.
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.0 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење


 

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, број: 01-022-77/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује


ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини.
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење


 

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, број: 01-022-79/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује


ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини


Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини.
Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење


 

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма ЕУ COSME 2014-2020

slika

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма ЕУ COSME 2014-2020 отворен до 19. октобра 2017. године.

Позив је усмјерен на подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва у области модне индустрије и туризма. На позив се могу пријавити пројекти развоја нових производа и материјала, дизајна и производње, малопродаје и маркетинга, као и пројекти усмјерени на развој креативних индустрија у различитим облицима туризма (активни, пословни, културни туризам, и сл.) на тржишту Европске уније или на међународном тржишту.

Предметни позив за достављање пројектних приједлога подржава сљедеће активности:
- Олакшавање и учвршћивање међусекторске сарадње између транснационалних мрежа и релевантних организација (инкубатори, лабораторије, универзитети, истраживачки центри и друге организације које пружају пословну подршку)
- Пружање подршке иновативним start-up компанијама и малим и средњим предузећима за унапређење активности.

Више о самом позиву, као и детаљима аплицирања можете пронаћи на сљедећој интернет страници:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation.


 

Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава у сврху преноса знања и вјештина дијаспоре у оквиру Пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у БиХ: Дијаспора за развој“

slika

Јавни позив за подношење приједлога пројеката за финансијску подршку једна је од активности у оквиру пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у Босни и Херцеговини: Дијаспора за развој“ (у даљем тексту D4D). Пројекат представља заједничку иницијативу Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), Амбасаде Швицарске, Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и Међународне организације за миграције (ИОМ) у БИХ, са планираном реализацијом од 48 мјесеци (децембар 2016. – децембар 2020. године). Основни циљ пројекта је да допринесе побољшању социо-економских прилика и перспектива за жене и мушкарце у БиХ, као и унапређењу њиховог квалитета живота кроз снажнију сарадњу с дијаспором. Овај циљ ће бити постигнут кроз три кључна резултата:
1. Министарство за људска права и избјеглице БиХ и Министарство вањских послова БиХ, у сарадњи с институцијама власти на различитим разинама, користе и даље развијају своје инструменте како би активно повезали, осигурали размјену и ангажовали припаднике и организације дијаспоре.
2. Јединице локалне самоуправе усклађују своје развојне стратегије са стратешким опређељењима виших нивоа власти по питању дијаспоре, пружају квалитетније услуге дијаспори, те потичу иницијативе којима се привлаче знање и инвестиције дијаспоре у локалну заједницу.
3. Партнери из дијаспоре преносе знање и вјештине, те остварују заједничка улагања с актерима из приватног сектора у БиХ, доприносећи стварању нових радних мјеста.
У оквиру резултата 3, пројекат ће максимизирати допринос дијаспоре економском развоју БИХ, кроз пренос знања и вјештина, као и сарадњу на темељу интереса између пословних субјеката из дијаспоре и БиХ. Очекује се да ће активности имплементиране у оквиру овог позива стимулирати, олакшати и допринијети конкретним резултатима економског развоја, што ће у коначници довести до нових радних мјеста и инвестиција.
Смјернице за подносиоце пројектних приједлога објашњавају циљеве, критерије и врсту активности за дођелу средстава из пројектног фонда у оквиру резултата 3.

Цјелокупни текст Јавног позива је на линку:
http://www.sobijeljina.org/download/javni_poziv_transfer_znanja_i_vjestina.pdf


 

Финансијска и менторска подршка SHL-а младима у БиХ

slika

Фонд омладинског ангажмана нуди прилику свим младима из Босне и Херцеговине, посебно онима без искуства у омладинском ангажману, да се пријаве за финансијску и менторску подршку како би организовали активности у својим локалним заједницама.
За финансијска средства у износу до 4.000 КМ могу се пријавити омладинске или невладине организације, неформалне омладинске групе и појединци. Идеје и активности с којима се пријављују требају бити усмјерене на младе од 14 до 28 година, те доприносити развоју локалне заједнице, школа или младих у тој заједници.
Пријаву можете послати до 30.09. на мејл angazman@shl.ba у форми ФОА пријавног обрасца који можете пронаћи на сљедећем линку: http://shl.ba/images/prijavnica_foa.pdf (пријавни образац треба прво снимити на рачунар, па онда почети са попуњавањем).
Ако имате недоумица о томе да ли Ваш пројект испуњава критеријуме Фонда омладинског ангажмана – контактирајте SHL.
Фондација SHL је омогућила да сви заинтересовани могу сучествовати у скајп консултацијама са SHL-ом, те се тако информисати и постављати питања. Скyпе консултације се одржавају сваког уторка у периоду од 10:00 до 12:00 сати. Довољно је да додате скајп рачун SHL.angazman и припремите питања.
Такође, за сва питања на располагању Вам стоји и 12 SHL мултипликатора из свих крајева БиХ.


 

Друго обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, број: 01-022-77/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује
 

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини

 

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини.
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење

Друго обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, број: 01-022-78/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује
 

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини

 

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини.
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење

Друго обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, број: 01-022-79/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује
 

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини
 

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини.
Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење

Акциони план пресељења за изградњу одбрамбеног насипа у Граду БН


*** Акциони план пресељења за изградњу дринског насипа у Граду Бијељина  – деоница 2, етапе 1, 2, 3 и 4 са притоком Јањом у дужини од 1.8км и Елаборат о експропријацији за потребе изградње дринског насипа у Граду Бијељина – деоница 2, етапа 3, 2 и 1 у склопу Пројекта одбране од поплава ријеке Дрине у БиХ налазе се на сљедећем линку.

Јавни конкурс за додјелу средстава из гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2017. годину

slika

Министарство цивилних послова је објавило ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу средстава из гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2017. годину

Средства се додјељују за суфинансирање пројеката из области науке путем јавног конкурса и у складу с критеријима дефинисаним Одлуком о критеријумима.

Најмањи износ средстава који се може додјелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ а максимални до 30.000,00 КМ.

Право на подношење пројекта по основу овог гранта имају регистроване научноистраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновациони центри, технолошки паркови), непрофитне организације, односно друга физичка и правна лица која су укључена у истраживачки рад или ширење и употребу научноистраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима Хоризонт 2020, COST и ЕУРЕКА.

Субјекти који имају право да аплицирају могу аплицирати само с једним пројектом у оквиру овог гранта.

Потребна документација и начин достављања:
Апликациони образац, финансијски план пројекта, рјешење о регистрацији подноситеља пројекта, статут (за институте, удружења и фондације), увјерење о пореској регистрацији подноситеља пројекта (идентификацијски број), рјешење о разврставању подноситеља пројекта према дјелатности издато од стране надлежног завода за статистику, званичан документ банке о отварању трансакцијског рачуна подноситеља пројекта, субјекти који су буџетски корисници и послују преко рачуна ентитета, кантона или општине дужни су доставити потписану и печатом овјерену Изјаву тог органа, изјава подноситеља пројекта, ЦД на којем је снимљена документација, Уколико подноситељ пројекта не може доставити неки од обавезних докумената на начин предвиђен овом одлуком, дужан је о томе сачинити писано образложење које мора бити потписано и овјерено службеним печатом подноситеља пројекта.

Наведена документација се доставља у затвореној коверти, истим редослиједом како је то горе наведено, ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ Министарству, са назнаком:

Јавни конкурс за додјелу средстава из гранта
„Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средстав из фонда Х2020“ за 2017. годину,
Министарство цивилних послова,
Трг БиХ 1, 71 000 Сарајево

Јавни конкурс је отворен до 05.10.2017. године.

Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:
http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8417&langTag=bs-BA

Обавјештење о расписаном јавном увиду и одржавању јавне расправе за Акц.план пресељења за изградњу одбрамбеног насипа у Граду БН

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
Пројекат одбране од поплава ријеке Дрине у РС (DFPP)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС/Јединица за координацију пољопривредних пројеката, даје сљедеће:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о расписаном јавном увиду и одржавању јавнe расправe за:

1. Акциони план пресељења за изградњу дринског насипа у Граду Бијељина  – деоница 2, етапе 1, 2, 3 и 4 са притоком Јањом у дужини од 1.8km
2.Елаборат о експропријацији за потребе изградње дринског насипа у Граду Бијељина – деоница 2, етапа 3, 2 и 1 у склопу Пројекта одбране од поплава ријеке Дрине у БиХ

Обавјештава се јавност и заинтересоване организације и лица да је за потребе јавног увида објављен нацрт Акционог плана пресељења за изградњу дринског насипа у Граду Бијљина  – деоница 2, етапе 1, 2, 3 и 4 са притоком Јањом у дужини од 1.8km на интернет-страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС/Јединица за координацију пољопривредних пројеката-набавке и  Града Бијељина, а такође и у простору Велике сале Градске управе Града.

Документ Елаборат о експропријацији за потребе изградње дринског насипа у Граду Бијењина – деоница 2, етапа 3, 2 и 1 стављен је на увид јавности и заинтересованим организацијама и лицима у простору велике сале Градске управе Града.

Јавни увид за оба документа трајаће у периоду 18. септембра до 03. октобра 2017. године

За вријеме јавног увида, заинтересована физичка и правна лица могу да  поднесу примједбе и мишљења на нацрт Акционог плана пресељења и Елабората о експропријацији  уписом у књигу, која ће се налазити у  простору Велике сале Градске управе Града и/или поштом на адресу Градске управе Града Бијељина и Министарства, као и електронским путем.

Јавна расправа за оба документа одржаће се у Великој сали Градске управе Града Бијељина и то за:
К.О. Јања дана  27. септембра 2017. године у 11:00 часова, а за
К.О. Амајлије и К.О. Попови 29. септембра 2017. године у 11:00 часова.

Линкови за објаву документа:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx#collapsible0

http://sobijeljina.org/index.php?idgrupa=423&sablon=0&naslov=%D0%90%D0%BA%D1%86.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D1%83+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%91%D0%9D

ГРАД БИЈЕЉИНА
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76 300 Бијељина
Контакт-особа: Милана Зубан
Телефон: 055 233 177
E-mail: stakom@gradbijeljina.org                

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
Трг Републике Српске 1, Ламела А, 78000 Бања Лука
Jелена Ђукић
Tелефон: 051/338-548
E-mail: j.djukic@mps.vladars.net  

Позив за подношење захтјева за Мале локалне пројекте којим директно управља Амбасада Републике Чешке у Сарајеву

slika

Позив за пријаву малих локалних пројеката за 2018. годину Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини са задовољством објављује годишњи позив за подношење захтјева за Мале локалне пројекте (МЛП) којим директно управља Амбасада Републике Чешке у Сарајеву.
Пројекти би требало да буду усмјерени у секторе:
1) Одрживи економски раст (обновљиви извори енергије);
2) Одрживо управљање природним ресурсима (системи водоснабдевања и канализације); или
3) Добро управљање и ојачана демократија. Сви пројекти треба да промовишу равноправност полова и поштују животну средину.

Средства обезбјеђена од стране Републике Чешке за сваки пројекат крећу се између 200 000 ЦЗК (око 15 000 КМ) до максималног лимита 500 000 ЦЗК (око 37 500 КМ).

Ко је квалификован да поднесе пријаву за пројекат:
Само организације које могу показати свој независан правни статус у Босни и Херцеговини могу поднијети прриједлог МЛП-а:
– локалне невладине заједнице и непрофитне организације,
– локалне академске институције које раде на локалним пројектима,
– међународне, међувладине, мултилатералне и регионалне институције, организације и агенције које се баве локалним развојним активностима,
– општинске, регионалне или националне владине институције или агенције земље примаоца који раде на локалним пројектима.

Већина средстава МЛП-а треба усмерити према локалним организацијама цивилног друштва (укључујући и невладине организације) и друге институције које раде на локалном нивоу. Остали субјекти, као што су међународне, међувладине, мултилатералне и регионалне организације, могу поднијети пријаву, под условом да раде са локалним партнерима и локалним пројектима. Слично томе, општинске, регионалне или националне владине институције могу добити средства МЛП, под условом да су њихови пројекти у суштини локалног карактера.

Подношење пријаве:
Сви приједлози укључују
1) попуњен формулар за идентификацију (XLS, 67 KB)
2) копија документа којом се доказује правни статус подносиоца захтјева у случају да није јавна институција и
3) документ који потврђује овлаштење особе за потписивање Формулара и требају се доставити на енглеском језику на папиру (ручно попуњен није прихватљив) Амбасади Републике Чешке у Сарајеву (Фрањевачка 13, 71 000 Сарајево) и у електронској форми (скениран печатом и потписом, плус оригинални формулар за идентификацију - ексел формат) путем е-маила: Jana_Zelingerova@mzv.cz и development_sarajevo@embassy.mzv.cz .

Рок за подношење приједлога (у писаној и електронској форми) је 29. октобар 2017. године. Успешни кандидати требају потписати Уговор са Амбасадом Републике Чешке, највјероватније у фебруару / марту 2018. Све МЛП активности требају бити завршене најкасније до 31. октобра 2018.

За даље информације  пошалите е-мејл на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом

slika

На основу члана 2. Одлуке о провођењу поступка давања у закуп пословног простора у власништву Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број 8/10), Градоначелник Града Бијељина расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом

1. Јавним оглашавањем по систему јавног надметања – лицитације врши се давање у закуп пословног простора који је власништво  Града Бијељина са дијелом 1/1.

2. Предмет закупа је пословни простор који се налази у: - Улици Филипа Вишњића бб, објекат МЗ „Филип Вишњић“, пословни простор површине 73 м².

3. Јавно надметање-лицитација ће се одржати дана, 04.10.2017. године, у Великој сали Градске управе Града Бијељина, у улици Карађорђева бб, са почетком у 12,00 часова.

4. Почетна висина закупнине са ПДВ-ом, за пословни простор који је предмет јавног надметања- лицитације, износи: 6,00 КМ/м², односно 438,00 КМ (кауција износи 525,60 КМ).

5. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, на период од 2 (двије) године, уз могућност продужења закупног рока.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која немају  неизмирених дуговања према Граду Бијељина, која се односе на комуналне таксе, комуналне накнаде, накнаде по основу права грађења и закупа за пословне просторе.

7. Уколико најповољнији понуђач буде физичко лице, биће дужан је да у року од 60 дана од потписања Уговора, достави доказ о регистрацији дјелатности коју ће обављати у излицитираном пословном простору.

8. За учешће у поступку јавног надметања-лицитацији учесници су дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне једногодишње закупнине коју је учесник дужан уплатити на благајни Градске управе Града Бијељина. Доказ о извршеној уплати кауције, овјерен извод из судског регистра за правна лица и пуномоћ уколико је законски заступник учесника по овлаштењу, учесници ће доставити  комисији за провођење поступка јавног надметања-лицитације, на дан одржавања лицитације.

9. Заинтересовани учесници јавног надметања могу извршити увид у документацију о предметном пословном простору и добити потребне информације на телефон број 055/233-183 или у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија 60).

10. Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Ослобођење“, „Семберским новинама“ и на огласној табли закуподавца.

Број: 02-014-1-1407/2017
Датум, 15.09.2017. године

 

ГРАД  БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић

Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката у склопу пројекта регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)

slika

Град Бијељина у партнерству са развојним програмом Уједињених нација расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (ReLOaD)
    
ReLOaD је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а реализује Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у шест земаља Западног Балкана и то: Албанија, бивша југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*и Србија. Пројекат је почео 1. фебруара 2017. године и током наредне три године циљ пројекта је даље јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва ширењем транспарентног приступа финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС  у складу са стратешким приоритетима  и потребама становништва у заједницама.
Одабрано је првих 10 јединица локалне самоуправе (ЈЛС) са којима ће се реализoвати активности у Босни и Херцеговини и то су (азбучним редом): Бањалука, Бијељина, Јабланица, Маглај, Стари Град Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње и Тузла.

Град Бијељина и пројекат ReLOaD позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Града Бијељина из сљедећих приоритетних области:

1.   Побољшање услуга за лица са инвалидитетом на подручју града Бијељина:
1.1  Обуке и подршка за лица са инвалидитетом у циљу самозапошљавања;
1.2  Побољшање квалитета живота лица са инвалидитетом у градским и руралним подручјима;
1.3. Унапређење едукативних и креативних садржаја за дјецу са потешкоћама у развоју;

2.   Позиционирање Бијељине као туристичке дестинације:
2.1. Развој туристичких потенцијала на подручју града Бијељина;
2.2. Афирмација еко, етно  и сеоског туризма;

3.   Еколошко и спортско-рекреативно уређење јавних површина на подручју града Бијељина:
3.1. Унапређење садржаја за дјецу и младе;

4.   Унапређење културне понуде:
4.1. Организација музичко-филмских и сценских радионица и догађаја с циљем едукације и подстицања креативности код младих и дјеце;
4.2. Афирмација и промоција традиције и културне баштине националних мањина;
4.3. Унапређење културног живота у руралним подручјима;
4.4. Подршка домаћој радиности и промоција производа у руралним подручјима;

5.    Повећање обима услуга за дјецу и младе:
5.1. Јачање улоге младих у руралним заједницама;
5.2. Обуке и подстицаји за младе у циљу самозапошљавања;
5.3. Подизање свијести о значају стручних занимања у основним школама.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD пројекта (три године) 120.000 КМ.

UNDP задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критеријуме.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 12 мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду од децембра 2017. до децембра 2018. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.  
Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у  Смјерницама за апликанте у оквиру Јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Документација за пријаву на Јавни позив за Град Бијељина се може преузети од 19. септембра до 17. октобра 2017. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на e-mail: registry.ba@undp.org; ivana.jovovic@gradbijeljina.org и dalibor.todorovic@gradbijeljina.org  или лично преузимањем у Градској управи Бијељина, Инфо пулт - Главна зграда Градске управе, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76 300 Бијељина, Босна и Херцеговина.

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на интернет страници: www.ba.undp.org, као и на интернет страници Града Бијељина www.sobijeljina.org .

Информативни састанак у вези са позивом потенцијалним подносиоцима за предају приједлога пројеката „Отворени дан“ биће одржан у Бијељини 02. октобра 2017. године, у периоду од 13 до 15 сати у сали Скупштине града (главна зграда Градске управе).  Потенцијални подносиоци ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд.     

Питања у вези са јавним позивом  се могу поставити путем e-mail адресе registry.ba@undp.org са назнаком за ReLOaD пројекат. Питања се могу постављати до 12. октобра 2017. године. Одговори на захтјеве ће бити достављени у писаној форми у року од три радна дана од примања захтјева.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Пријавни сет којег чине три (3) примјерка обавезне документације и један примјерак додатне документације у штампаном облику те један електронски примјерак (CD или USB) се мора доставити у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедељак – петак), у периоду од 8 до 16 сати на сљедећу адресу, са назнаком за ReLOaD пројекат:

Градска управа Града Бијељина
Писарница – главна зграда Градске управе
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 17. октобар 2017. године до 16 сати. Апликације достављене након  наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу подносиоца, пуни назив пројекта и назнаку “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Градској управи ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви подносиоци који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, биће обавијештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.ba.undp.org, те на интернет страници Града Бијељина (www.sobijeljina.org), као и на огласној табли. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

Обрасци се налазе на дну странице http://sobijeljina.org/index.php?idgrupa=361&sablon=0&baner=1 са ознаком (ReLOaD).

10. сједница Скупштине Града Бијељина одржаће се 26. септембра 2017. године

10. сједница Скупштине Града Бијељина одржаће се у уторак 26. септембра 2017. године у Великој сали Градске управе Града Бијељина са почетком у 10:00 часова.

Јавни позив за достављање понуда за ЦНЦ обрадни центар за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина (школска машина) у склопу Пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

На основу Уговора између Међународне организације рада (ИЛО/МОР) и Града Бијељина, број 02-014-11/17 од 13.06.2017. године, о имплементацији Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ у оквиру програма БиХ/15/01/ЕУР – Локална партнерства за запошљавање (ЛЕП) у БиХ, расписује се


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЦНЦ ОБРАДНИ ЦЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ БИЈЕЉИНА (ШКОЛСКА МАШИНА) У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „КОНТИНУИРАНОМ ИНСТУТИЦИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У БИЈЕЉИНИ“


1. Увод

Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“  представља системски приступ свих релевантних актера на успостављању функционалног модела за повећавање могућности одрживог запошљавања на простору Града Бијељина у складу са потребама привреде. Град Бијељина је водећи партнер на Пројекту, а партнери су ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске -  подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина и предузећа „СТЕЦО ЦЕНТАР“ д.о.о. Бијељина и „МЕГА ДРВО“ д.о.о. Бијељина. Пројекат се реализује у оквиру Програма Међународне организације рада „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“, а који финансира Европска Унија. Набавка ЦНЦ обрадног центра за унапређење капацитета у пружању квалитетније практичне обуке у ССШ "Михајло Пупин" у Бијељини представља једну од пројектних активности.

2. Предмет јавног позива

У сврху реализације резултата Пројекта из тачке 1. овог Јавног позива, Р2: „Ојачани капацитети ССШ "Михајло Пупин" Бијељина за извођење стручне праксе и обуке" позивамо произвођаче ЦНЦ обрадних центара да се пријаве на Јавни позив за достављање понуда за набавку ЦНЦ обрадног центра у циљу јачања капацитета ССШ "Михајло Пупин" за дугорочно стварање квалитетног стручног кадра из области обраде дрвета и метала.  
Процијењена вриједност набавке износи (без ПДВ-а) максимално: 63.750,00 КМ.

3. Услови за квалификацију/захтјеви које понуђач треба испунити

ЦНЦ обрадни центар за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина (школска машина) треба да задовољава сљедеће карактеристике:

Нумерички обрадни центар са 5 оса, за производњу намјештаја, врата, обраду плочастог материјала и других елемената за намјештај.  Машина треба да је опремљена фиксним магацином алата (до 10 алата). Треба да има радну јединицу и јединицу за бушење. Радни сто има покретне вакумске папуче за квалитетно позиционирање обрадака различитог облика и димензија.  
Радни притисак је до 9 bar. Инсталисана снага до 22 KW.
Прикључак за одсис Ø 120-180 mm.
Машина је опремљена стандардним рачунаром, са одговарајућим оперативним системом и софтвером за управљање и програмирање, сљедећих техничких карактеристика:

- Радни простор машине (Working areas), мин. 3000 x 1600 mm  X-Y осе;
- Број оса мин. 3 (пожељно  5 радних оса);
- Снага мотора 7,5 – 15 kW (главног);
- Брзина хода дуж X и Y осе 60-120 m/min;
- Брзина хода дуж З осе 15-30 m/min;
- Ход дуж З осе 200-350 mm;
- Брзина алата (број обртаја) 18000-24000 rpm;
- Магацин алата – 10 или више алата;
- Јединица за бургије (независна вретена вертикална и хоризонтална) :  20 и више вертикалних, 10 и више хоризонталних;
- Број обртаја независних вретена  (бургије) 6000-8000 rpm;
- Интегрисана тестера дуж X осе – пречник min. 100 mm (0-90˚ пречник  150 mm)
- Одговарајући оперативни систем, управљачки софтвер  од произвођача (G – code), пожељно један од стандардних.

 4. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача

Понуђена цијена услуга треба укључивати све обавезе везане за наведену набавку, тј: цијена понуде садржи све накнаде које уговорни орган треба платити понуђачу и не може прећи суму од 63.750,00 КМ.

Имајући у виду да се Пројекат финансира из средстава ЕУ сви трошкови су ослобођени плаћања  ПДВ-а, тако да све понуде морају бити исказане без ПДВ-а.
Потврда за ослобођање од плаћања увозних даџбина при увозу робе и за ослобађање од плаћања ПДВ-а при набавци добара и услуга у БиХ у оквиру Пројекта ће бити достављена након потписивања Уговора са одабраним добављачем.

Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом јавном позиву.

Очекивани рок за извршење набавке је октобар 2017. године.

5. Рок за подношење захтјева

Крајњи рок за достављање пријава са пратећом документацијом по овом Јавном позиву је 04.10.2017. године.

6. Начин пријаве и резултати Јавног позива

Пријаве са финансијском понудом и техничком спецификацијом треба да буду достављене у двије одвојене коверте најкасније до 04. октобра 2017. године до 12.00 часова, путем поште, или лично на адресу:
- Градска управа Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина са назнаком НЕ ОТВАРАЈ - Набавка ЦНЦ обрадног центра за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина (школска машина), у оквиру Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“, доставити: Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције.

Комисија ће прегледати све приспјеле понуде и на основу критеријума за избор најповољнијег понуђача донијети одлуку о најповољнијем добављачу.

5. Додатне информације
Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити у Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције Града Бијељина, тел: 055/233 169; 233 132.

Број: 02-014-1-1421/17                   
Датум: 19.09.2017. године


ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић

Смјернице за апликанте Бијељина за јавни позив (ReLOaD)
0.13 MB
Листа за провјеру за јавни позив (ReLOaD)
0.08 MB
Изјава о подобности за јавни позив (ReLOaD)
0.07 MB
Финансијска идентификациона форма за јавни позив (ReLOaD)
0.08 MB
Административни подаци о апликанту за јавни позив (ReLOaD)
0.08 MB
План активности и промоције за јавни позив (ReLOaD)
0.14 MB
Матрица логичког оквира за јавни позив (ReLOaD)
0.07 MB
Преглед буџета за јавни позив (ReLOaD)
0.04 MB
Пројектни приједлог за јавни позив (ReLOaD)
0.11 MB
Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава у сврху преноса знања и вјештина дијаспоре у оквиру Пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне полит
0.69 MB
Јавни позив незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“
0.41 MB
Прелиминарна ранг листа за додјелу средстава удружењима грађана која су учествовала на јавном позиву за финансирање пројеката из буџета Града Бијељина у 2017. години
0.14 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB