Документи

Јавне набавке Града Бијељина (од 01.03.2016)

  • План јавних набавки Града Бијељина за 2016. годину
  • Одлуке о избору/поништењу поступка
  • Позиви за дост. понуда у пост. додјеле уг. из анек. II дио Б
  • Образац за праћење реализације уговора
  • Одлуке о покр. ЈН за прег. пост. без објављивања обавјештења