Документи

Јавне набавке Града Бијељина (до 01.03.2016)

Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-22/16 - Израда кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-10/16 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-01(2 лота)-лот 1-п2/15 - Јавна градска хигијена, Лот 1 – Чишћење јавних површина у прољетном, љетном, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН ПП-н-01-п1-у1/15 - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова за израду и постављање пластеника
0.07 MB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-09/16 - Набавка и израда промотивних материјала за пројекте и активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ
0.06 MB
Позив за достављање понуде У Поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио б Набавка услуге – услуге семинара и стручног усавршавања за потребе Градске управе Шифра: СЗП-16/16
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН ДД-03/16 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2016. години
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН ПП-01-п1/15 - Вршење систематске дератизације на подручју Града Бијељина у 2016. години
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-10-п1/15 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-07(2 лота)-лот 2-у1/15 - Уговарање непредвиђених услуга осигурања и регистрације службених аутомобила Градске управе Града Бијељина, додатни уговор 1 на основни уговор...
0.06 MB
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б набавка услуге – услуге семинара и стручног усавршавања за потребе градске управе – СЗП-16/16
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-н-02(4 лота)/15 - Одржавање–пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина
0.08 MB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-01(2 лота)-лот 1-п1/15 - Јавна градска хигијена, Лот 1 – Чишћење јавних површина у прољетном, љетном, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и нас. мјесту Јања
0.06 MB
Годишњи план јавних набавки Града Бијељина за 2016. годину
0.38 MB
Одлука о доношењу Годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2016. годину
0.04 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-н-01-у1/15 - Уговорање непредвиђених услуга на пословима израде елабората за спровођење експропријације непокретности по главном пројекту уређења доњег тока ријеке Јања...
0.06 MB
Oдлука о поништењу поступка ЈН СЗП-10/15 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-10/15 - Санација на стамбеним објектима борачке категорије становништва у Амајлијама, Јањи и Пет језера
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-30-ц2/15 - Израда програма санитарне заштите изворишта „Грмић“ у Бијељини
0.07 MB
Одлуку o избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке дд-01/15 „Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци – V фаза“
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН ДД-07 – п1/15 - Техничка организаија и медијско праћење избора спортисте Града Бијељина у 2015.години
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН ДД-н-04(2 лота)/15 - Адаптација просторија Дома културе у Дворовима и објекта обданишта у Новом насељу Јања
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН ДД-н-01-п1/15 - Извођење радова на изградњи свлачионица испод
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП 18(2 лота)-лот 1-у1/15 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора на редовном одржавању локалних и некатегорисаних путева и градских улица на...
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН КГН 05/15 - СКП-01(2 лота)-п2-лот 2-у1/14 - Утврђивање вишка пружених услуга и уговарање непредвиђених услуга на одржавању јавних зелених површина – лот 2, Додатни уговор...
0.06 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-10/15 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-11/15 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина
0.08 MB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-01-Анекс II дио Б - Набавка угост. услуга за пројекат "COTON" у склопу програма "Прилика плус"
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН КГН-н-03/15 - Умножавање и емитовање снимка 'Форума одговорности Градоначелника' на телевизији
0.07 MB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из анкеса II дио б Набавка угоститељских услуга за пројекат 'Coton' у склопу програма 'Прилика плус', шифра: КГН-01-Анекс II дио Б
0.19 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗН 11/15 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН КГН 05/15 - Набавка рекламног материјала
0.06 MB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-08- Анекс II дио Б - Семинар на тему "Планирање јавних набавки за 2016.годину"
0.07 MB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-07- Анекс II дио Б - Семинар на тему "Припрема за процес набавки у 2016. години, практична помоћ...
0.07 MB
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора о услугама из Aнекса II дио б: Набавка услуге - стручни семинар на тему „Припрема за процес набавки у 2016. години, практична помоћ уговорним...
0.08 MB
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора о услугама из анкеса II дио б Набавка услуге - специјалистички семинар на тему „континуирана професионална едукација за овлашћене ревизоре...
0.08 MB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из анкеса II дио б Набавка услуге - семинар на тему “планирање јавних набавки за 2016. годину, оквирни споразум...
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН КГН-н-02/15 - Умножавање (репродукција) снимљених записа о раду Градске управе Града Бијељина у периоду од 2013. до 2015. године
0.08 MB
План јавних набавки за 2015. годину - III измјена
0.15 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-32(2 лота)-п1/15 - Санација дијела некатегорисане путне мреже на подручју Града Бијељина
0.07 MB
Утврђивање вишка потребних радова приликом реализације пројекта асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Бродац Доњи , у дужини од 145 метара , додатни уговор на уговор број:02-404-79/15 – Лот 18
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-01(2 лота)/15 - Јавна градска хигијена
0.08 MB
Одлуку о резултатима ЈН СКП-03-п1/15 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
0.08 MB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПП-02-Анекс II дио Б
0.06 MB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-07/15 - медијско праћење избора спортисте града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељина у 2015.години
0.06 MB
Одлука о трећој измјени Плана јавних набавки за 2015.
0.04 MB
План јавних набавки за 2015. годину - II измјена
0.05 MB
План јавних набавки за 2015. годину - I измјена
0.04 MB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-05 - Семинар за новости у прописима буџетског рачуноводства
0.07 MB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Aнкеса II дио б Едукација пољопривредних произвођача из области савремене производње поврћа у заштићеном простору...
0.13 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-09(2 лота)/15 - Набавка погонског горива и пратећих деривата за потребе Градске управе Града Бијељина
0.07 MB
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора о услугама из Анкеса II дио Б набавка услуге - Семинар за новости у прописима буџетског рачуноводства, ШИФРА: СЗП-05-Анекс II дио Б
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-04 - Анекс II дио Б - Семинар за јединствени систем мултилатералне компензације и цесије
0.07 MB
Уговарање вишка услуга медијска презентација и промоција Града Бијељина, услуга продукције промотивног филма о достигнућима и резултатима рада градске управе Града Бијељина у периоду од 2005...
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-05/15 - Замјена вањске столарије на згради Градске управе Града Бијељина
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН ДД-н-03/15 - Изградња електричног прикључка за стамбене објекте у Улици Илије Гарашанина бб на нисконапонску мрежу
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-02-у1/15 - Утврђивање вишка радова на изради кућ. број ева, огл. табли, табли упозорења, путоказа, зашт. стубића и саобраћ. знакова, додатни уговор на уговор број:02-404...
0.07 MB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б набавка услуге - Семинар за јединствени систем за мултилатералне компензације и цесије ШИФРА: СЗП-04-Анекс II дио Б
0.08 MB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-32(2 лота)/15-лот 2 - пошљунчавање дијела некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН - СКП-19(2 лота)-лот 1-у1/15 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације радова на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи, а у склопу...
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-19(2 лота)-лот 1-у1/15 - Услуга превођења главног пројекта уређење доњег тока ријеке Јања од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од cca 8 километара укључујући заш...
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-29(ц1,3 лота)-лот 1-у1/15 - “Утврђивање вишка и мањка потребних радова приликом реализације пројекта изградња – реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Вујићи
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-32(2 лота)-15 - Санација дијела некатегорисане путне мреже на подручју Града Бијељина
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПП-01-Анекс II дио Б - Регистрација пољопривредних – земљорадничких задруга и удружења пољопривредних произвођача на ру
0.06 MB
Измјена позива за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б - Услуга превођења главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину...
0.05 MB
Одлука о резултатима СКП-24(2 лота)-15 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2015/2016
0.05 MB
Одлука о резултатима ЈН БиЗ-01-у1/15 - Утврђивање вишка и утврђивање мањка радова на санацији породичних стамб. објеката породица пог. бораца, Додатни уговор на уговор број 02-404-6415 од 26.06.2015.
0.07 MB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из анкеса II дио б - Услуга превођења главног пројекта "Уређење доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину...
0.13 MB
PP-01-POZIV ZA DOSTAVU PONUDA --- Aneks 2 dio B-ADVOKATSKE (2)
0.13 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП СКП-35/15 - Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН ДД-н-02/15 - "Адаптација сан. чворова у фиск. сали и санацији сале, замјена плочица на унутр. и вањским степеницама и замјена прозора и врата на пом. школ. објекту у ЈУ ОШ "Сте
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-03/15 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
0.07 MB
План јавних набавки за 2015. годину - III измјена
0.16 MB
Одлука о резултатима ЈН ТВЈ-03/15 - Реконструкција и санација ватрогасних објеката
0.04 MB
Одлука о резултатима ЈН ТВЈ-04/15 - Набавка личне ватрогасне опреме - одјећа и обућа
0.08 MB
Одлука о поништењу ЈН ДД-н-01/15 - Извођење радова на изградњи свлачионица испод трибина, фасади и вањском уређењу стадиона ФК 'Радник' у Бијељини
0.04 MB
Одлука о резултатима ЈН ПП-н-01/15 - Израда и постављање пластеника
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-25(ц1, 22 лота)/15 - Изградња и асфалтирање, путева, улица пјешачко – бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-н-06-П2/14 - Увођење система гријања и хлађења у објекту Градске управе Града Бијељина – зграда Одјељења за просторно уређење
0.05 MB
Одлука о резултатима ЈН СЗП-07(2 лота)/15 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
0.08 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП 15/15 - Набавка и уградња семафора
0 MB
Одлука о резултатима ЈН СКП-23(4 лота)/15 - Кошење – уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
0 MB
Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму СКП-29(ц1,3 лота)/15
0 MB
Кошење и грабање Градског парка СКП-06/15
0 MB
Набавка угоститељских услуга на подручју Града Бијељина СЗП 03
0 MB
Набавка угоститељских услуга на подручју Града Бијељина СЗП 02
0 MB
Набавка угоститељских услуга на подручју Града Бијељина СЗП 01
0 MB
Набавка ронилачке опреме
0.07 MB
Одлука о резултатима ЈН БиЗ-01/15 - Санација породичних стамбених објеката породица погинулих бораца
0 MB
Одлука о резултатима ЈН КГН-н-01(2 лота)/15 - Техничка подршка функционисању Одсјека за ЛЕР и европске интеграције
0 MB
szp-03-tenderske_---__aneks_2_dio_b-ugostiteljske....
0.39 MB
szp-02-tenderske_---__aneks_2_dio_b-ugostiteljske....
0.39 MB
szp-01-tenderske_---__aneks_2_dio_b-ugostiteljske....
0.4 MB
СКП-11/15 Изградња јавне расвјете на подручју сеоских мјесних заједница Града Бијељина
0.05 MB
Објављивање репортажа о активностима органа Градске управе
0.05 MB
Медијско праћење
0.05 MB
Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око Домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
0.05 MB
Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
0.05 MB
Утврђивање вишка и мањка изведених радова на изградњи стабилних и привремених ограда на Новом градском гробљу Уговор 2 на Уговор број:02-404-18/14-Лот 2 од 04.04.2014.године
0.04 MB
Утврђивање вишка, мањка и непредвиђених радова на изградњи централног церемонијалног-технолошког објекта на Новом градском гробљу Уговор 2 на Уговор број:02-404-18/14-Лот 1 од 04.04.2014.године
0.04 MB
Уређење улазно-излазних путних праваца и обала канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и чишћење дна канала)
0.04 MB
Санација инфраструктуре оштећене у полавама.скп.27.3лота
0.06 MB
Израда и одржавање вертикалне сигнализације скп.20.15.
0.04 MB
Пружање банкарских услуга Ф-01.15.
0.08 MB
Реконструкција и адаптација бивше Галерије сзп.02.15.
0.05 MB
biz.03.14
0.06 MB
kgn.04.15_(1)
0.04 MB
odluka_o_ponistenju_-_skp.03.p1.14
0.05 MB
odluka_o_ponistenju_-_szp-18-p1
0.05 MB
odluka_o_rezultatima_dd.01.u1.14
0.04 MB
odluka_skp.16.4_lota
0.06 MB
odluka_skp.18.2_lota_(1)
0.05 MB
odluka_skp.19.2_lota_(1)
0.05 MB
odluka_skp.28.c1.4_lota_(1)
0.05 MB
odluka_skp.o1.2lota.p2
0.05 MB
odluka_szp.17.p1.14
0.04 MB
skp.03.p2.doc
0.04 MB
skp.12.p2.14.sa_papirima
0.04 MB
skp.16.p1.u1.13.nova_preg.
0.04 MB
syp.18.p2.14
0.05 MB
szp.n.06.p1.14
0.05 MB
tvj.01.14.sa_papirima
0 MB
odluka o ponistenju szp.n.06.p1.14
0.04 MB
odluka pp.01.15
0.05 MB
odluka skp.30.c1
0.05 MB
skp.07.15
0.06 MB
skp.10.15
0.05 MB
skp.13.15
0.05 MB
skp.17.15
0.05 MB
odluka_szp.03.3_lota.doc
0.06 MB
pp.02.15.sa papirima
0.04 MB
skp.03.p2.14
0.05 MB
skp.09.14.doc
0.06 MB