Документи

КОНТАКТ

Градска управа Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300  Бијељина
Република Српска / БиХ


Телефон: +387 (0)55 233 100 (централа)
Факс: +387 (0)55 211 922


Адреса електронске поште: [email protected]


ЈМБ: 4400358930002

ПДВ: 400358930002


Жиро-рачуни:

Јединствени рачун трезора код А.д. "Нова банка": 555-001-00777777-70

Рачун јавних прихода код А.д. "Нова банка": 555-001-00002959-16

- - -

Јединствени рачун трезора код "Павловић интернационал банке": 554-001-00004655-84

Рачун јавних прихода код  "Павловић интернационал банке": 554-00100004656-81